OKPO BY Inn Kiểm tra miễn phí trực tuyến

Để nhận dạng và kế toán các tổ chức và doanh nhân, Nhà nước đã tạo ra nhiều phân loại. Trong số đó, phân loại toàn Nga của các doanh nghiệp và tổ chức (OKPO) là cơ bản nhất, trên cơ sở của nó, công ty được chỉ định cho các mã thống kê khác. Nó tạo điều kiện cho trạng thái của các nhiệm vụ giữ phân tích thống kê và quản lý thông tin về các thực thể kinh doanh. Trong bài viết, chúng tôi sẽ phân tích mã OKPO là gì, trong đó cần thiết, nơi nó có thể được tìm thấy và thông tin nào sẽ cho phép bạn có được nó.

Mã OKPO là gì

Để kết hợp các hoạt động, tất cả các doanh nghiệp sẽ nhận được mã OKPO. Ông chỉ ra hướng hoạt động trong đó doanh nghiệp hoạt động. Đối tượng phân loại OKPO:

 • Pháp nhân;
 • Tổ chức không có sự hình thành của một pháp nhân;
 • Doanh nhân cá nhân.

Các cơ quan thống kê nhà nước nhất thiết phải gán mã của từng tổ chức hoặc IP khi đăng ký. Điều này sẽ tự động xảy ra trên cơ sở dữ liệu EAGRIP và lần thứ.

Ghi mã OKPO, một thực thể kinh tế bảo tồn trong toàn bộ thời gian hoạt động. Tổ chức lại hoặc thay đổi địa chỉ pháp lý không yêu cầu thay đổi. Tuy nhiên, khi thay đổi loại hoạt động, mã thay đổi. Bạn có thể nhận được một cái mới trong các cơ quan Rosstat, cho thấy lý do thay đổi ngành. Khi thanh lý công ty, mã được xóa khỏi bộ phân loại và không thể được sử dụng thêm 5 năm nữa. Không có mã OKPO giống hệt nhau.

Những gì cần Okpo

Trước hết, OKPO cần ROSStatat cho thống kê và thiết lập trao đổi thông tin. Ngoài ra, nó cho phép bạn xác định trọng tài của Liên bang Nga, tự động hóa thông tin và chia sẻ thông tin.

Mã OKPO không kém phần quan trọng đối với các tổ chức và lãnh đạo của họ. Chỉ sau khi nhận được, hoạt động trở nên hợp pháp. Không có mã, không thể thay đổi các tài liệu cấu thành, mở một nhánh mới hoặc thay đổi người quản lý. Ngoài ra, mã là một đạo cụ bắt buộc đối với nhiều tài liệu khác nhau: hợp đồng, thỏa thuận, giấy phép, hành động.

Mã OKPO không được bảo mật. Biết mã, bạn có thể tìm kiếm cơ sở dữ liệu và tìm hiểu thông tin chính thức về chủ đề này. Biết mã OKPO, việc truy cập các thanh ghi khác dễ dàng hơn và kiểm tra xem đối tác của bạn có dễ dàng đáp ứng các nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước hay không, liệu thủ tục phá sản không được mở.

Okpo là gì

Phân loại OKPO bao gồm hai phần. Đầu tiên được dành cho các tổ chức, lần thứ hai - cho ip. Mỗi phần bao gồm ba khối:

Đơn vị nhận dạng. Chứa mã OKPO. Mã OKPO của các tổ chức có 8 ký tự, IP - 10 ký tự. Các chữ số đầu tiên của mã xác định phạm vi hoạt động:

 • nguồn nhân lực và tự nhiên;
 • Sản phẩm của hoạt động lao động và sản xuất;
 • Đối tượng của nền kinh tế quốc gia;
 • Quản lý và tài liệu.

Chữ số cuối cùng là điều khiển, để tính toán nó sử dụng phương thức tính toán số kiểm soát được thiết lập bởi các quy tắc tiêu chuẩn hóa.

Tên đối tượng Khối. . Khối này chỉ ra tên của tổ chức hoặc IP. Đối với các tổ chức trong mã OKPO, tên đầy đủ hoặc viết tắt của tổ chức và, trong sự hiện diện, tên tiếng Anh của nó được chỉ định. Đối với các doanh nhân chỉ ra rằng chủ đề này là một doanh nhân riêng lẻ và cố định bởi F.O.

Khối các dấu hiệu phân loại Chứa mã của các phân loại khác. Nó chứa thông tin về sáu phân loại: Okato, Okfs, Okugu, Okopf, Okved và Oktmo.

Các phân loại chỉ tồn tại ở dạng điện tử và liên tục thay đổi. Các tổ chức mới được thêm vào, các tổ chức hiện tại được loại bỏ, các loại hoạt động được thay đổi.

Cách tìm hiểu mã OKPO cho Tổ chức hoặc IP

Ban đầu, mã OKPO được phát hành bởi Văn phòng của Rosstat khi đăng ký một doanh nghiệp. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu mã OKPO bằng cách xem xét tài liệu. Mã này là một đạo cụ bắt buộc trong nhiều tài liệu và thường được liệt kê trên báo chí.

Nếu mã bị mất, bạn có thể yêu cầu một tuyên bố mới với mã trong rosstat, nhưng đây là một dịch vụ được trả phí. Để kết thúc này, cần phải gửi yêu cầu tới Rosstat và gửi chứng chỉ Ogrn, TIN, một trích đoạn từ Egrul / Egrip. Trong vòng 5 ngày, bạn sẽ cung cấp một câu trả lời với mã.

Để có được thông tin về các đối tác, bạn có thể liên hệ với bộ phận FT tại nơi cư trú. Bằng cách điền vào một tuyên bố, bạn có thể nhận thông tin về OKPO trực tiếp hoặc qua thư trong vòng 5 ngày.

Quan liêu và tính không linh hoạt của các cấu trúc nhà nước tạo ra các vấn đề khi liên hệ: cần phải áp dụng ở cá nhân người, đứng trong hàng đợi, trang phục nhà nước. Có một cách dễ dàng hơn - sử dụng internet. Công cụ tìm kiếm sẽ giúp vào trang web của tổ chức. Nhiều công ty xuất bản mã OKPO trên trang web của họ trong số các chi tiết.

Làm thế nào để tìm hiểu Okpo bởi Inn

Dịch vụ thuế liên bang đã đặt một dịch vụ trực tuyến để kiểm tra các đối tác trên trang web của mình. Để làm điều này, hãy chọn dịch vụ điện tử "Rủi ro kinh doanh" và giới thiệu Nhà trọ, Ogrn / Ogrnip hoặc tên của Juralice hoặc IP. Với sự giúp đỡ của dịch vụ, bạn có thể tìm hiểu địa chỉ pháp lý của công ty, nhưng không phải mã OKPO. Biết địa chỉ, bạn có thể liên hệ với chính quyền quận và yêu cầu mã ở đó.

Với sự trợ giúp của tài nguyên OKPO.RU và EGRUL.COM, bạn có thể để lại một ứng dụng cho mã số liệu thống kê hoặc trích xuất yêu cầu từ các thanh ghi nhà nhà nước.

Cách nhanh nhất và đáng tin cậy nhất là tìm kiếm mã OKPO trên trang web của ROSSTAT (http://statreg.gks.ru/). Nó cho phép bạn tạo và in một thông báo. Để bắt đầu tìm kiếm, bạn cần chỉ định một trong các chi tiết: OKPO, Inn hoặc Ogrn. Kết quả tìm kiếm sẽ ảnh hưởng đến tổ chức và một thông báo sẽ được tạo. Nó chứa tất cả các mã thống kê: OKPO, OKATO, OKTMO, OKFS, Okugu, Okopf.

Bài viết Tác giả: Elizabeth Kobina.

Sử dụng các nguồn đáng tin cậy: đường viền dịch vụ web. Bukhgellium sẽ cho phép bạn tìm ra mã oko đối tác trong một vài phút. Ngoài ra, 14 ngày đầu tiên sử dụng được cung cấp để làm việc miễn phí dịch vụ. Bạn có thể ghi lại, gửi báo cáo, tính phí tiền lương và nhận lời khuyên từ các chuyên gia của chúng tôi.

Thêm vào "cần"

Cập nhật: ngày 11 tháng 1 năm 2021

Là ip okpo.

Rosstat dẫn đầu các phân loại tất cả các doanh nghiệp và tổ chức của Nga (cái gọi là OKPO) Để nhận dạng rõ ràng, các thực thể kinh doanh nằm trên lãnh thổ Liên bang Nga (Mục II của Quy định về Okpo. , ứng dụng. Thứ tự của rosstat từ 29.03.2017 n 211). Và thường đặt câu hỏi nếu có Okpo. tại doanh nhân riêng lẻ hoặc không (có IP OKPO). Và nếu nó có, thì làm thế nào để tìm hiểu Okpo. Ip?

OKPO: nó là gì và lấy nó ở đâu

Phân loại tất cả Nga của các doanh nghiệp và tổ chức (OKPO) Chứa hai phần:

 • Phần đầu tiên bao gồm các pháp nhân, chi nhánh, văn phòng của họ;
 • Phần thứ hai chứa các doanh nhân riêng lẻ.

Đó là, câu hỏi xảy ra với mã IP Okpo, Bạn có thể trả lời khẳng định.

Mật mã Okpo. Một doanh nhân riêng lẻ bao gồm 10 dấu hiệu kỹ thuật số. Chín trong số họ là số thứ tự của doanh nhân, và dấu hiệu thứ mười là số kiểm soát được tính bằng một kỹ thuật cụ thể.

Học ở đâu Okpo. Đối với IP.

Mật mã Okpo. Gán cho các doanh nhân riêng lẻ Rosstat trên cơ sở thông tin về đăng ký nhà nước của họ. Thông tin này Rosstat nhận được từ các thanh ghi đồng phục, nghĩa là trong trường hợp IP - từ Eagip. Mật mã Okpo. được chỉ định theo thứ tự tự động và được bảo tồn cho doanh nhân trong toàn bộ thời gian hoạt động (Mục III của các quy định về Okpo. , ứng dụng. Thứ tự của rosstat từ 29.03.2017 n 211).

Rosstat: Làm thế nào để tìm hiểu Okpo. IP trên Inn trực tuyến

Mã thông tin Okpo. Một doanh nhân riêng lẻ được chứa trong thông tin đặc biệt và hệ thống tìm kiếm Rosstat trên Internet (các điều khoản Mục III về Okpo. , ứng dụng. Thứ tự của rosstat từ 29.03.2017 n 211). Okpo. IP trên nhà trọ để tìm hiểu trực tuyến và có thể như sau:

 • Đến trên trang web của rosstat;
 • Chỉ định doanh nhân Inn hoặc của anh ấy Othip;
 • Nhấn nút "Nhận".

Kết quả là, bạn sẽ thấy mã được gán cho một doanh nhân riêng lẻ.

Cần lưu ý rằng doanh nhân nhận được thông tin miễn phí và trực tuyến về các mã sau:

 • Okato;
 • Octmo;
 • Skogu;
 • Okfs;
 • Okopf.

Dịch vụ của ROSSTAT cho phép bạn in thông tin về mã IP dưới dạng thông báo.

Lưu ý rằng bây giờ Rosstat không gửi các doanh nhân mới đăng ký về các mã số liệu thống kê, mà họ được chỉ định. Đó là, tìm hiểu mã IP có thể độc lập thông qua dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi.

Tổ chức OKPO

Lưu ý rằng thông qua cùng một dịch vụ rosstat tìm ra Okpo. Trong nhà trọ có thể cả hai tổ chức.

Thêm thông tin về chủ đề bạn có thể tìm thấy trong

Tư vấn Plus.

.

 • Truy cập miễn phí vào hệ thống trong 2 ngày.
 • Bất kỳ doanh nghiệp nào có một số lượng đáng kể các chỉ định và mã khác nhau được chỉ định trong quá trình đăng ký. Các chức năng của chúng rất khác nhau, và chúng được sử dụng trong các tài liệu khác nhau. Một trong những định danh cần thiết và thường xuyên nhất là mã OKPO.
 • Tính năng của anh ấy là gì?
 • Nơi đưa anh ta đến doanh nhân?

Những thông tin về hoạt động mà anh ta thực hiện? Những tài liệu nào là OKPO chỉ định? ?

Tôi có cần chỉ định OKPO trong

Thẻ nhân viên cá nhân.

Giải mã Okpo. Mã OKPO là một trong những mã đáng kể nhất đối với một doanh nhân, bởi vì nó dựa trên cơ sở của nó, nó cũng nhận được các loại mã hóa khác. Không có OKPO, doanh nghiệp không thể thực hiện hợp pháp các hoạt động của mình, sự kết hợp của các con số này là cần thiết đối với nhiều chứng khoán quan trọng cần thiết cho công việc của doanh nghiệp. Viết tắt.

"Okpo"

Có nghĩa là "phân loại tất cả tiếng Nga của các doanh nghiệp và tổ chức". Theo phân loại này, doanh nhân được đăng ký trong cơ sở của ROSStat về điều này hoặc loại hoạt động được chỉ định. ?

Để làm gì

Các phân loại toàn thành viên của các doanh nghiệp và tổ chức (OKPO) được dự định Tìm kiếm trong đại bàng hoặc một sự thích thú, doanh nhân nhận được số này trong việc đăng ký đăng ký đầu tiên của ông từ sổ đăng ký này. Trong khi anh ta sẽ được liệt kê bởi doanh nhân, số OKPO này sẽ được ghi đè đằng sau nó, có thể thay đổi nó chỉ với một sự thay đổi trong loại hoạt động.

TÀI LIỆU THAM KHẢO!

Phân loại OKPO được đưa vào hiệu lực bởi Nghị quyết của Tiêu chuẩn Nhà nước của Liên bang Nga số 297 ngày 30 tháng 12 năm 1993 và nhiệm vụ chỉ giao cho cơ quan thống kê năm 1999.

OKPO - Tại sao? Mã OKPO cho phép bạn tìm hiểu gần như tất cả các thông tin cơ bản về doanh nhân như một thực thể kinh doanh, vì nó cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu thống kê của ROSStat. Nhờ mã này, bạn có thể đơn giản hóa kết nối giữa các cơ quan nhà nước khác nhau, cũng như giữa các doanh nhân và những người hoặc các bộ phận khác, vì OKPO là phổ quát. :

 • Mã định danh OKPO thực hiện như vậy
 • Chức năng
 • Bộ sưu tập dữ liệu thống kê về tất cả các doanh nhân kinh doanh hàng đầu tại Nga;
 • Xác định doanh nghiệp theo bản chất của hoạt động;
 • hệ thống hóa dữ liệu kinh doanh trong một lĩnh vực thông tin duy nhất;

Tự động hóa thông tin kinh doanh đến; Đạo cụ của các tài liệu kinh doanh khác nhau.

QUAN TRỌNG!

OKPO không liên quan đến hệ thống thuế, vì vậy không có thuế đối với thuế trong đó. Mã nhận dạng này chỉ nhằm mục đích thống kê.

 • Ai được chỉ định OKPO?
 • Mã OKPO nhận được khi đăng ký bất kỳ thực thể kinh tế nào, bất kể tình trạng pháp lý của nó, tùy thuộc vào một đăng ký một tiểu bang. Bao gồm các:
 • Cá nhân - IP;

Tự động hóa thông tin kinh doanh đến; các pháp nhân, bao gồm văn phòng đại diện và chi nhánh của họ;

Các tổ chức không có tình trạng của Jurlitz.

Nếu doanh nhân thực hiện bất kỳ hoạt động nào, mà không có mã OKPO, anh ta không ép buộc phạt ngay khi cơ quan xác minh thiết lập vi phạm nghiêm trọng này.

 • Các tính năng của số OKPO
 • Mã định danh OKPO kỹ thuật số cho một hoặc một thực thể kinh doanh khác được đặc trưng bởi số lượng ký tự:

Đối với các pháp nhân - 8 chữ số;

Đối với IP - 10 chữ số.

Nếu IP đã được đăng ký cho đến năm 1999, nghĩa là, trước khi các doanh nhân OKPO bắt đầu được gán cho OKPO, mã này có thể được lấy trong quản lý của Rosstat. Số này là duy nhất, nó không thể được lặp lại. IP và Yurlitz không thể có OKPO giống hệt nhau, nó bị cấm theo luật.

GHI CHÚ!

Ngoại lệ duy nhất khi hai tổ chức có thể được chỉ định cùng OKPO, đây là tình huống khi công ty bị loại bỏ, và kể từ đó hơn 5 năm đã trôi qua: số lượng được coi là miễn phí.

Cấu trúc mã OKPO

 1. Trong sổ đăng ký quốc gia, số nhận dạng OKPO có hai phần độc lập: đầu tiên được phân bổ cho các tổ chức và tổ chức pháp lý mà không có trạng thái này và thứ hai là dành cho các doanh nhân riêng lẻ. Mỗi phần bao gồm 3 phần.
 2. Tên của tài sản . Trong khối này, tên đầy đủ của thực thể kinh doanh được ghi lại, cũng như viết tắt. Tên phải được chỉ định bằng tiếng Nga, nhưng nếu có một tùy chọn ngoại ngữ, nó sẽ nhập làm thông tin bổ sung. Đối với IP, tên là tên trong trường hợp nominative.
  • Định danh.
  • . Bản thân các con số, trong đó bao gồm mã OKPO: 8 cho các doanh nghiệp, 10 - cho IP. Số thứ nhất và số thứ hai mã hóa hướng hoạt động, có thể có 4:
  • tài nguyên (tự nhiên và lao động);
  • hàng hóa và các sản phẩm khác của lao động và sản xuất;

  Kinh tế quốc gia;

 3. Tài liệu và quản lý. Các vị trí còn lại, bên cạnh cuối cùng, là một số thứ tự có trong quá trình đăng ký. Dấu hiệu cuối cùng là kiểm soát, nó có thể được tính theo một sơ đồ đặc biệt được mô tả trong các quy tắc tiêu chuẩn hóa.

Mã bổ sung

. Ngoài OKPO, doanh nhân nhận được thuộc về các phân loại khác được ghi trong kế toán thống kê của nó, chẳng hạn như: Dữ liệu trên các phân loại có thể khác, không phải là 6, không được cung cấp trong khối này. ?

Tôi có cần chỉ ra không

OKPO trong một lịch trình thông thường

Okpo đến từ đâu

Cơ quan chịu trách nhiệm về OKPO - Văn phòng của ROSStat (Dịch vụ Thống kê Nhà nước Liên bang). Nó bổ sung và cập nhật cơ sở dữ liệu về các doanh nhân liên quan đến loại hoạt động của họ.

 1. Đi đâu Okpo Chúng tôi liệt kê tất cả các cách có thể để có được thông tin về OKPO.
 2. Thư từ số liệu thống kê . Jurlitsa, các tổ chức và IP trong quá trình đăng ký cần được lấy từ các dữ liệu ROSStat này, chứa tất cả thông tin thống kê cơ bản về hoạt động kinh doanh thực thể mới, bao gồm cả mã OKPO. Nếu bức thư này bị mất, nó có thể được sử dụng lại hoặc thông qua Internet (thông tin lại được cung cấp cho một khoản phí). Điều này đòi hỏi thiếc và một trích xuất từ ​​egrip hoặc một sự kết hợp.
 3. Tài liệu khác nhau . Mã OKPO được chỉ định trên một số lượng lớn các tài liệu khác nhau trong hội thảo của Công ty: Đơn đặt hàng thanh toán, Kế toán và Giấy thuế, Thỏa thuận, Hành vi chấp nhận và truyền tải hoặc công việc được thực hiện, báo cáo kiểm soát.
 4. Dịch vụ thuế liên bang . Mã OKPO có thể được tìm thấy trực tuyến nếu doanh nhân trong nhà trọ hoặc Jurlitsa được biết đến. Trên trang web, bạn có thể tìm hiểu địa chỉ mà tổ chức đã đăng ký và chính OKPO đã được phát hiện trong chính quyền quận.
 5. Thanh tra thuế. . Đã viết một tuyên bố bằng văn bản, bạn có thể yêu cầu phát hành tái xuất viện từ Egrult hoặc Egrip. Đối với điều này, bạn cần một chứng minh nhân dân, tin tin và các tài liệu cấu thành của công ty. Chính thức, bạn phải trả lời trong vòng 5 ngày.

Trang web chính thức

 1. . Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt lớn, không cài đặt từ OKPO của họ và xuất bản nó trên các trang Internet của họ, nơi họ dễ dàng tìm thấy, sử dụng chức năng "Tìm kiếm".
 2. Hướng dẫn cách tìm hiểu OKPO thông qua trang web FSGS
 3. Chuyển đến phần đặc biệt của trang web của Dịch vụ Thống kê Nhà nước Liên bang - https://websbor.gks.ru/webstat/#!/gs/statistic-codes.

Chỉ định tổ chức Inn hoặc Ogrn / Ogrnip, cũng như cần thiết, tên của tổ chức và nhấp vào nút "Nhận".

Trang web chính thức

Trong kết quả của truy vấn trong khối dữ liệu trên số liệu thống kê ở nơi đầu tiên sẽ có giá trị OKPO.

Bằng cách tương tự, một dịch vụ được cung cấp, có ý định tìm OKPO bởi OGRNIP của một doanh nhân riêng lẻ miễn phí: trong cùng một phần, nhập vào ety, nhấp vào "Get" và kiểm tra mã.

Ảnh chụp màn hình để thuận tiện cho sự hiểu biết:

Thông tin về OKPO - Chủ yếu là tham chiếu, thường không cần thiết với quản lý kinh doanh thông thường, nó chỉ yêu cầu các cơ quan quản lý chỉ trong các tình huống đặc biệt. Thông thường, các doanh nhân riêng lẻ không biết về mã OKPO của riêng họ, vì thông tin này không bắt buộc.

Mỗi đối tượng của các hoạt động tài chính và kinh tế của các cơ quan chính phủ giao các chi tiết và định danh khác nhau. Một trong số đó là mã trên phân loại tất cả các doanh nghiệp và tổ chức (OKPO) của Nga. Đây là một trong những chi tiết chính, trên cơ sở của nó chỉ định các mã còn lại. Theo CNTT, các tổ chức được phân loại, chi nhánh và văn phòng đại diện của họ, cũng như các doanh nhân.

Thông tin của OKPO IP có thể tìm hiểu trực tuyến hoặc theo cách khác.

 • Những gì cần Okpo.
 • Các bộ phân loại được phê duyệt theo thứ tự của Rosstat số 211 từ năm 2017. Nó là cần thiết cho các cơ quan chính phủ cho một số mục đích:
 • xác định các thực thể kinh tế;
 • đơn giản hóa việc trao đổi liên hợp các thông tin cần thiết;

thúc đẩy xử lý dữ liệu tự động;

Cung cấp khả năng tương thích của các hệ thống thông tin khác nhau có chứa thông tin về các thực thể kinh doanh.

Các cơ quan thống kê bao gồm thông tin này vào một sổ đăng ký nhà nước duy nhất của các doanh nghiệp và tổ chức (EGRPO). Với sự giúp đỡ của OKPO, bạn có thể nhận được thông tin về hình thức tổ chức và pháp lý của đối tượng, hình thức và địa điểm của các hoạt động của mình, phụ thuộc bộ phận. Không giống như sự kết hợp và Jerip trong sổ đăng ký, thông tin đầy đủ về thực thể kinh doanh được đăng.

 1. Okpo là gì
 2. Bộ phân loại bao gồm 2 phần, lần đầu tiên chứa thông tin về các pháp nhân, văn phòng đại diện và chi nhánh của họ, và thứ hai - về các doanh nhân. Mỗi phần bao gồm 3 khối.
 3. Đơn vị nhận dạng, nó trực tiếp là chính OKPO. Các tổ chức bao gồm 8 ký tự và IP từ 10, do đó các mã dễ phân biệt. Chữ số cuối cùng trong cả hai trường hợp là một số kiểm soát được tính theo một phương thức đặc biệt. 7 hoặc 9 ký tự đầu tiên là một số thứ tự.

Khối tên đối tượng. Đối với IP, nó bao gồm tên và chỉ dẫn rằng đây là một doanh nhân riêng lẻ.

Khối trình độ có chứa mã của các phân loại tất cả người Nga khác trên hình thức hoạt động kinh tế, liên kết lãnh thổ, hình thức sở hữu, v.v.

Như bạn có thể thấy, đó là một đạo cụ quan trọng. Để lấy thông tin về OKPO cho IP, có một số cách.

Cách tìm mã của bạn

Các cơ quan thống kê được tự động giao các đạo cụ này trên cơ sở thông tin về đăng ký nhà nước của một pháp nhân hoặc IP. Ngay khi thông tin về doanh nhân đã góp phần vào đại bàng, nó được chuyển sang thống kê và mã hóa đơn. Nếu loại hoạt động đang thay đổi, các thay đổi cũng thay đổi OKPO. Không có tuyên bố về việc gán hoặc thay đổi trong điều kiện cần thiết cho doanh nhân là không cần thiết.

Mã được bảo tồn cho thực thể kinh tế trong toàn bộ thời gian hoạt động của nó. Mỗi người trong số họ là cá nhân, họ không thể lặp lại. Nếu tổ chức được thanh lý hoặc IP chấm dứt các hoạt động, mã được loại trừ khỏi bộ phân loại, trong khi nó không thể được gán cho một đối tượng khác trong 5 năm tới.

Theo các hướng dẫn được phê duyệt bởi Rosstat 22.12.1999, các pháp nhân của chính quyền thống kê có nghĩa vụ phải gửi một lá thư thông tin để gán các mã phù hợp. Nhưng về IP trong hướng dẫn không có gì được nói, vì vậy bạn sẽ phải tự học thông tin về OKPO.

Bạn có thể có được chúng theo nhiều cách.

Liên lạc cá nhân.

Bạn có thể tìm kiếm thông tin về sự phân tách của Rosstat hoặc cơ quan thuế. Để biết thông tin bạn cần viết một tuyên bố và chỉ định nhà trọ của bạn. Phản hồi chính thức phải cung cấp trong vòng 5 ngày làm việc sau khi kháng cáo. Thông tin có thể được phát hành trên tay của bạn, nhưng đối với điều này, bạn sẽ cần phải đến lần nữa hoặc gửi qua thư đã đăng ký đến địa chỉ được chỉ định trong ứng dụng.

Gửi yêu cầu qua thư

Nếu không có sự phân tách của rosstat trong khu định cư, nơi IP sống, nó có thể gửi yêu cầu qua thư. Trong trường hợp này, câu trả lời có thể được cung cấp không chỉ ở dạng chữ thường, mà còn qua email hoặc bằng fax.

Nhận trang web của ROSStat

Thông tin từ OKPO và chi tiết từ các phân loại khác được đăng trên cả trang web chính thức của ROSSTAT và các tài nguyên Internet khác. Nhận mã OKPO trên trang web của ROSStat để IP sẽ không có nhiều lao động. Để làm điều này, hãy chuyển đến liên kết được chỉ định ở trên và vào nhà trọ của bạn. Hệ thống sẽ không chỉ phát hành thông tin từ OKPO, mà còn là danh sách các báo cáo mà IP có nghĩa vụ phải cung cấp trong các cơ quan thống kê. Thông tin hình thành có thể được in dưới dạng thông báo. Ở dạng giấy, thông báo chỉ được đưa ra một lần. Các bản sao bổ sung chỉ có thể được lấy trên trang web chính thức của Rosstat.

Đối với việc nhận các đạo cụ trên các trang web của bên thứ ba, thông tin về chúng có thể không liên quan, ví dụ, trong trường hợp thay đổi trong một loại hoạt động của doanh nhân. Do đó, để sử dụng thông tin đó là không an toàn.

 • Nhận từ việc kiểm tra dịch vụ của các đối tác
 • Bằng cách đăng ký trong dịch vụ miễn phí của chúng tôi https://proverka.c-start.biz/, bạn sẽ có thể nhận được một báo cáo chi tiết về công ty của mình trong đó mã OKPO của bạn được chỉ định. Dịch vụ này cũng sẽ chuẩn bị các báo cáo về danh tiếng của các đối tác kinh doanh tiềm năng mà bạn sẽ học:
 • Chi tiết thực tế của công ty, giao tiếp và danh tiếng như một hướng dẫn, mã Okved;

Dịch vụ cho phép bạn tạo thành một thông báo với các mã hóa IP hiện có. Ngoài định danh cho các doanh nghiệp và tổ chức, OCTMO, OKUM, OKFS, OKOPF được chỉ định trong thông báo.

Các chỉ số tài chính của đối tác trong 3 năm qua, tham gia đấu thầu, cấp phép và tuyên bố;

Dữ liệu về các trường hợp trọng tài trong đó đối tác được thực hiện bởi séc được tiến hành, yêu cầu phá sản.

Có thể học mã từ tài liệu IDP

Tài liệu chính thức cho IP là trích xuất từ ​​eGrip, nơi thông tin OKPO không được chỉ định. Trong các tài liệu chính: tài khoản, hành vi công việc thực hiện doanh nhân mã của họ giới thiệu trên cơ sở thông tin hiện có. Do đó, tôi không thể thấy OKPO trong các tài liệu PP, cần phải lấy nó trên trang web của ROSStat.

Nơi để xem doanh nhân cá nhân Okpo? Trong tuyên bố từ Thống kê, được yêu cầu trong bộ phận lãnh thổ. Trong xả thải này, tất cả các mật mã thống kê của IP được liệt kê, bao gồm OKTMO, Skogu, OKFS, OKOPF.

Mã này là gì

Mã trong phân loại tất cả các doanh nghiệp và tổ chức được chỉ định cho Rosstat. Mã hóa này là cần thiết để xác định, theo dõi thống kê các hoạt động của các thực thể kinh tế và để trao đổi thông tin giữa các bộ phận. Theo thứ tự của Rosstat số 211 ngày 29 tháng 3 năm 2017, có OKPO từ một doanh nhân riêng lẻ, vâng, có. Trong phần đầu tiên của đơn hàng, mã được chỉ định cho các pháp nhân, trong lần thứ hai - đối với IP.

Danh sách các doanh nghiệp và tổ chức hình thành Rosstat, bộ phận chỉ định và loại bỏ mã hóa.

ROSSTAT không còn gửi thông báo với việc đăng ký mã hóa thích hợp cho các tổ chức và IP lần đầu tiên. Tài liệu phải được yêu cầu trong một bộ phận hoặc nhận trực tuyến trong hệ thống thông tin thống kê.

Trong đoạn 2 của Mục II của các quy định về phân loại toàn doanh nghiệp của các doanh nghiệp và tổ chức từ đơn hàng 211 giải thích, các doanh nhân riêng lẻ có OKPO hay không, - nó là. Mã định danh được chỉ định cho mỗi PI khi đăng ký với mục đích mã hóa một chủ đề kinh tế và quan sát thống kê tiếp theo. Mật mã trên phân loại toàn tiếng Nga là duy nhất cho mỗi thực thể kinh doanh.

Làm thế nào để có được nó

Áp dụng cho việc gán ứng dụng là không cần thiết - mã hóa được gán tự động khi đăng ký IP và không thay đổi trong toàn bộ thời gian hoạt động. Chỗ ở có sẵn cho OKPO theo từng doanh nhân trong trường hợp không có tuyên bố nào từ rosstat, và thông tin được yêu cầu khẩn cấp để điền vào báo cáo.

Mã được chỉ định trên cơ sở thông tin từ eGrip. Mã hóa IP bao gồm 10 chữ số: 9 đầu tiên là số thứ tự, sau này được đặt dưới dạng số kiểm soát. Đó là nơi để tìm doanh nhân cá nhân OKPO - trên trang web chính thức của ROSStat.

Làm thế nào để học nó

Phân loại tất cả Nga dẫn đầu Rosstat. Tất cả thông tin về mã hóa IP được trình bày trong hệ thống thông tin của bộ phận. Dưới đây là một hướng dẫn từng bước, làm thế nào để tìm hiểu mã OKPO của một doanh nhân riêng lẻ cho nhà trọ trong hệ thống.

Bước 1. Chuyển đến trang web chính thức của ROSStat - https://rosstat.gov.ru/. Chúng tôi tìm phần "Người được hỏi".

Bước 2. Trong phần Thông tin mở của người được hỏi, hãy chọn một danh sách các biểu mẫu.