Mật khẩu được dịch như thế nào?

Lắng nghe mùa hè

Mật khẩu.

[danh từ] Mật khẩu Mật khẩu - Mật khẩu được mã hóa [tính từ] Xác thực mật khẩu Passrol - Xác thực mật khẩu

Phiên mã : [Pɑːs.wəd]

Cụm từ Để nhập mật khẩu - nhập mật khẩu để được bảo vệ bằng mật khẩu - Để được bảo vệ bằng mật khẩu để cung cấp mật khẩu - nhập mật khẩu để yêu cầu mật khẩu - Yêu cầu mật khẩu phần mềm được bảo vệ bằng mật khẩu - Khả năng mật khẩu Palest Công suất - Mật khẩu thông minh - Mật khẩu kiểm soát mật khẩu Kiểm tra - Kiểm soát mật khẩu Kiểm soát mật khẩu - Mật khẩu kiểm soát truy cập kiểm soát truy cập kiểm soát mật khẩu; Kiểm soát mật khẩu Ví dụ Tôi không biết bí mật Mật khẩu. . Tôi không biết mật khẩu bí mật. Cung cấp tên người dùng của bạn và Mật khẩu. . Vui lòng thông báo tên người dùng và mật khẩu của bạn. Nhập của bạn. Mật khẩu. , Sau đó nhấn 'return'. Nhập mật khẩu, sau đó nhấp vào nút Quay lại. Nó sẽ không để bạn nhập sẽ không a Mật khẩu. . Nó sẽ không cho phép bạn nhập mà không có mật khẩu. Khi màn hình sáng lên, anh gõ vào mình Mật khẩu. . Màn hình sáng lên, nó đã giới thiệu vào mật khẩu của mình. Bạn sẽ cần A. Mật khẩu. để truy cập cơ sở dữ liệu. Bạn cần một mật khẩu để truy cập cơ sở dữ liệu. Nhập Youur. Mật khẩu. , Sau đó nhấp vào biểu tượng 'tiến hành'. Nhập mật khẩu, rồi bấm vào nút 'Tiếp tục' biểu tượng.

Dịch cụm từ "

SẮP CÓ.

»Từ tiếng Anh sang tiếng Nga - 55599 lượt xem

Dịch cụm từ "

Một tình yêu.

»Từ tiếng Anh sang tiếng Nga - 26849 lượt xem

Một bản dịch của một từ "

Có lẽ

»Từ tiếng Anh sang tiếng Nga - 15634 lượt xem

Một bản dịch của một từ "

Fastboot.

»Từ tiếng Anh sang tiếng Nga - 14549 lượt xem

Một bản dịch của một từ "

Rammstein.

»Từ tiếng Anh sang tiếng Nga - 9881 lượt xem

Một bản dịch của một từ "

Đếm

»Từ tiếng Anh sang tiếng Nga - 9752 lượt xem

Dịch cụm từ "

Nhớ bạn.

»Từ tiếng Anh sang tiếng Nga - 9242 lượt xem

Một bản dịch của một từ "

Wtf.

»Từ tiếng Anh sang tiếng Nga - 8302 lượt xem

Một bản dịch của một từ "

Thời trang.

»Từ tiếng Anh sang tiếng Nga - 8210 lượt xem

Một bản dịch của một từ "

Không thể nào

»Từ tiếng Anh sang tiếng Nga - 7895 lượt xem

Добавить комментарий