رمز عبور چگونه ترجمه شده است؟

گوش دادن به تابستان

کلمه عبور.

[اسم] رمز عبور رمز عبور - رمز عبور رمزگذاری شده [صفت] رمز عبور رمز عبور Passrol - احراز هویت رمز عبور

رونویسی : [pɑːs.wɜːd]

عبارات برای ورود به رمز عبور - رمز عبور را وارد کنید تا رمز عبور محافظت شود - با استفاده از رمز عبور محافظت می شود برای ارائه یک رمز عبور - رمز عبور را برای درخواست رمز عبور وارد کنید - درخواست رمز عبور محافظت از رمز عبور - قابلیت رمز عبور Palest - Password Clever - رمز عبور کنترل رمز عبور بررسی - کنترل دسترسی رمز عبور کنترل رمز عبور - کنترل رمز عبور کنترل دسترسی کنترل دسترسی رمز عبور؛ کنترل رمز عبور مثال ها من راز را نمی دانم کلمه عبور. . من رمز عبور مخفی را نمی دانم نام کاربری خود را وارد کنید کلمه عبور. . لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را مطلع کنید. خود را تایپ کنید کلمه عبور. ، سپس "بازگشت" را فشار دهید. رمز عبور را وارد کنید، سپس روی دکمه برگشت کلیک کنید. این به شما اجازه می دهد تا وارد کنید کلمه عبور. . این اجازه نخواهد داد که شما بدون رمز عبور وارد شوید. همانطور که صفحه نمایش روشن شد، او در او تایپ کرد کلمه عبور. . صفحه نمایش روشن شده است، آن را به رمز عبور خود معرفی کرد. شما باید A. کلمه عبور. برای دسترسی به پایگاه داده برای دسترسی به پایگاه داده به یک رمز عبور نیاز دارید. وارد یور شوید کلمه عبور. ، سپس روی نماد "ادامه" کلیک کنید. رمز عبور را وارد کنید و سپس بر روی دکمه "ادامه" کلیک کنید.

ترجمه عبارت "

به زودی.

»از انگلیسی به روسی - 55599 نمایش

ترجمه عبارت "

یک عشق.

»از انگلیسی به روسی - 26849 نمایش

ترجمه یک کلمه "

شاید

»از انگلیسی به روسی - 15634 نمایش

ترجمه یک کلمه "

Fastboot

»از انگلیسی به روسی - 14549 نمایش

ترجمه یک کلمه "

Rammstein

»از انگلیسی به روسی - 9881 نمایش

ترجمه یک کلمه "

شمردن

»از انگلیسی به روسی - 9752 نمایش

ترجمه عبارت "

دلم برات تنگ میشه.

»از انگلیسی به روسی - 9242 نمایش

ترجمه یک کلمه "

WTF.

»از انگلیسی به روسی - 8302 نمایش

ترجمه یک کلمه "

روش.

»از انگلیسی به روسی - 8210 نمایش

ترجمه یک کلمه "

غیر ممکن

»از انگلیسی به روسی - 7895 نمایش

Добавить комментарий